สอนสกรีนเสื้อ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ

ด้วยประสบการณ์ในวงการสกรีนเสื้อกว่า 20 ปี Rusty ยังรับสอนสกรีนเสื้อ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้เทคนิคในงานสกรีนในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนสกรีนเสื้อ เพื่อนำไปประกอบธุรกิจหรือเป็นงานอดิเรก ก็สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับคุณได้…

สอนสกรีนเสื้อ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ

LOCATION

เลขที่ 855 ซ.กาญจณาภิเษก 8 แขวงบางแค เขตบางแค

PHONE

089-665-4259

EMAIL

rustyprinting@gmail.com

Our Workshops

Basic to Advance

Workshop สอนสกรีนเสื้อนี้เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานสกรีนเสื้อ  ทำแบรนด์เสื้อของตัวเอง รวมถึงการพิมพ์งานลงบนวัสดุอื่น ๆ แต่ยังไม่มีพื้นฐานการในการผลิต ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • แนะนำการพิมพ์ลายลงบนพื้นผิวและวัสดุต่าง ๆ
 • เรียนรู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสกรีน
 • แนะนำเทคนิคและสี ของการพิมพ์ลายลงบนผ้าของผู้เริ่มต้น
  เช่น การสกรีนสีมุกทอง , การสกรีนประเภท Foil , การสกรีนกำมะหยี่
 • แนะนำเทคนิคการพิพม์งานแบบ Transfer (รีดร้อน)
 • การพิมพ์งานด้วยสีชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะกับเนื้อผ้า
 • เรียนรู้ชนิดของสีในการพิมพ์
 • การใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator ในการแยกสีเพื่อใช้เป็นแม่แบบในการทำบล็อคสกรีน
 • ลงมือปฎิบัติการทำบล็อคสกรีน รวมถึงการผสมน้ำยา ในการขี้นลาย
 • ลงมือปฎิบัติ การอัดภาพ (ฉายแสง) เพื่อให้บล็อคเกิดลาย
 • ลงมือปฎิบัติทำงานจริง เทคนิคการพิมพ์ลายเสื้อหลายสี
 • การคิดราคาในงานสกรีนสำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจ
 • เปิดเผยต้นทุนการผลิตเสื้อและแหล่งซื้อของราคาถูก
 • แนะนำบริษัทสี , Supplier, อุปกรณ์ และแหล่งผลิตเสื้อต่าง ๆ
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกาวอัดในการทำลาย
 • แนะนำปัญหาและวิธีแก้ไขในสีประเภทเชื้อน้ำ (สีที่ใช้ในการสกรีนพื้นฐาน)
 • ทดลองผสมสีประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงานพิมพ์
 • พื้นฐานการเลือกเนื้อผ้าในการผลิตเสื้อ
 • เทคนิคการใช้แปรงปาดสี (พิพม์งานด้วยมือ)
 • ทดลองพิพม์ลายลงบนเสื้อ ด้วยสีชนิดต่าง ๆ
 • แนะนำเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสกรีน
 • Laptop ที่มีโปรแกรม Illustrator version CS6 ขึ้นไป
 • Thumb drive เพื่อเก็บข้อมูล
 • สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในแบบ สตูดิโอ หรือ โรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้
 • สามารถนำความรู้ไปสกรีนบนวัสดุอื่น ๆ ได้เช่น กระดาษ แก้ว กระจก ไม้ โลหะ หรือพลาสติก
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสีและเทคนิคต่าง ๆ ในการสกรีนลงบนเนื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
 • สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในงานสกรีนได้เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา

Halftone & CMYK Workshop

Workshop สอนสกรีนเสื้อนี้เหมาะสำหรับ : ผู้มีพื้นฐานในด้านงานสกรีนเบื้องต้นมาแล้ว

 • เรียนรู้การทำงานในระบบของ Halftone และ CMYK
 • อุปกรณ์ที่ใช้กับงาน Halftone และ CMYK
 • การใช้โปรแกรมแยกสีเพื่อทำงาน Halftone และ CMYK
 • การแยกสีงานเม็ดด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • ทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ในการแยกสีในระบบ Halftone และ CMYK
 • ลงมือปฎิบัติงานจริง เทคนิค Halftone และ CMYK
 • การเลือกใช้อุปกรณ์บางประเภทในการทำงาน Halftone และ CMYK
 • การทำบล็อคสกรีนและการแก้ปัญหาที่เกิดกับแม่พิมพ์
 • สกรีนงานจริงจากการทำแม่พิมพ์ในชั้นเรียน
 • Laptop ที่มีโปรแกรม Illustrator version CS6 ขึ้นไป
 • Thumb drive เพื่อเก็บข้อมูล
 • สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในแบบ สตูดิโอ หรือ โรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงาน Halftone และ CMYK
 • เรียนรู้ระบบการทำงานด้วย Channal และเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงาน
 • การทำงานด้วย Action Plugin ในการแยกสี

Illustrator Workshop (Offline & Online)

เหมาะสำหรับ : ผู้ไม่มีพื้นฐานการทำงานโปรแกรม Illustrator

ก่อนเรียนจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทางผู้เรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้สามารถทำงานได้จริง

 • พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
 • เรียนรู้และแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม
 • การใช้เครื่องมือประยุกต์ในการทำงาน
 • เทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานเบื้องต้น
 • การดราฟงานและการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ
 • แนะนำการทำงาน และการแยกสี เพื่อใช้เป็นแม่พิพม์สำหรับงานสกรีน
 • Laptop ที่มีโปรแกรม Illustrator version CS6 ขึ้นไป
 • Thumb drive เพื่อเก็บข้อมูล
 • Computer สามารถเชื่อมต่อ online ได้
 • โปรแกรม เพื่อการเชื่อมต่อ
 • เมาส์ หูฟัง และไมค์
 • สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในแบบ สตูดิโอ หรือ โรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้
 • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำไปทำงานด้านการออกแบบและกราฟฟิคดีไซน์
 • การทำงานแยกสีด้วย Illustrator

Photoshop For Halftone Workshop

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมหรือไม่มีพื้นฐานการแยกสีในงาน Halftone

ก่อนเรียนจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทางผู้เรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้สามารถทำงานได้จริง

 • พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อการแยกสีเบื้องต้น
 • เรียนรู้และแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม
 • การใช้เครื่องมือประยุกต์ในการทำงาน
 • การแยกสีแบบ Manual เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานกับ Plugin หรือ งานลักษณะอื่น ๆ
 • เทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานเบื้องต้น
 • การเลือกชนิดเม็ดงาน ขนาดของเม็ดและองศาของงานในแบบต่าง ๆ
 • การแยกสีงานเม็ดด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การทำงานด้วย Action หรือ Plugin การแยกสี
 • ทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ในการแยกสีในระบบ Halftone
 • Computer ที่มีโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นไป
 • Thumb drive เพื่อเก็บข้อมูล
 • Computer สามารถเชื่อมต่อ online ได้
 • โปรแกรม เพื่อการเชื่อมต่อ
 • เมาส์ หูฟัง และไมค์
 • สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในแบบ สตูดิโอ หรือ โรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงาน Halftone และ CMYK
 • เรียนรู้ระบบการทำงานด้วย Channal และเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงาน
 • เรียนรู้การทำงานใช้ขนาดเม็ดงานให้เหมาะสมกับกับลักษณะงานต่าง ๆ
 • การใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ การขัดสี และการเพนท์ใน Channal

สอบถามรายละเอียด Workshop

Phone: 089-665-4259 (จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00)
Email: rustyprinting@gmail.com
LINE ID : @SCREENPRINTSERVICE

สอนสกรีนเสื้อ เรียนสกรีนเสื้อกับ Rusty

Rusty Screen Print รับสอนสกรีนเสื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนสกรีนเสื้อ หรือสร้างแบรนด์เสื้อของตัวเอง ด้วยประสบการณ์ในวงการสกรีนเสื้อกว่า 20 ปี เรารับสอนกรีนเสื้อ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ Basic to Advance เรายังมีบริการอื่น ๆ อีก เช่น รับอบรมการผลิตเสื้อสกรีนในทุกขั้นตอน, รับสกรีนเสื้อ, จำหน่ายอุปกรณ์สกรีนคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังคงมีบทความที่อธิบายถึงการสกรีนเสื้อในมิติต่าง ๆ อีกด้วย