Contact Us

กรุณาแจ้งรายละเอียดเนื้อผ้าที่จะใช้ทำเสื้อสกรีน วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวนชิ้น และเทคนิคในการสกรีนเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ทาง Rusty จะติดต่อกลับไปหาท่านให้เร็วที่สุด เรายินดีให้คำปรึกษา และขอบคุณสำหรับทุกการติดต่อจากลูกค้าทุกท่าน

 

Get In Touch

Hours

Fill out the form below and we will contact you as soon as possible!

Visit Us

Address:

21/240 เลขที่ 855 ซ.กาญจณาภิเษก 8 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160